شماره : 8
16 / 12 / 1401 - 21:18
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 557 توسط mjtsuq و در روز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت 21:18:43
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3
1 / 12 / 1401 - 9:47
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 553 توسط mjtsuq و در روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت 09:47:46
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 16
5 / 11 / 1401 - 15:45
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 548 توسط mjtsuq و در روز چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت 15:45:02
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 4
23 / 10 / 1401 - 19:29
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 517 توسط mjtsuq و در روز جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ ساعت 19:29:22
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 6
27 / 9 / 1401 - 11:43
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 536 توسط mjtsuq و در روز یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت 11:43:13
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 5
26 / 7 / 1401 - 10:44
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 520 توسط mjtsuq و در روز سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت 10:44:49
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : ۳
4 / 5 / 1401 - 20:14
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 512 توسط mjtsuq و در روز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت 20:14:35
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : ۳
29 / 3 / 1401 - 13:09
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 510 توسط mjtsuq و در روز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت 13:09:24
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 47
25 / 12 / 1400 - 9:22
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 469 توسط mjtsuq و در روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت 09:22:44
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 12
11 / 12 / 1400 - 7:31
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 465 توسط mjtsuq و در روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت 07:31:36
© Copyright 2023 https://myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر